Hjertets skatter skapt gjennom mer enn 30 år

Dette er en hyllest til det flerkulturelle nord. Etter vår første film I noaidens fotefar for mer enn 30 år siden, har det blitt mange andre. - kvenske filmer, samiske filmer, naturfilmer, barnefilmer og eksperimentelle filmer.En rekke av de er vist på tv for flere millioner seere.

Her presenterer vi mange av Siivets filmer. Disse er tilgjengelig gratis, en del også for nedlasting. Et tilbud som har vist seg å være svært så populært. Her finner du noe som passer både for barn og voksne.

Nettstedet er etablert med støtte fra Norsk kulturråd, filmarbeiderstipend fra Finnmark fylkeskommune og egne midler/dugnadsinnsats.

Sidene er under omarbeiding.

TILBAKE TIL RUINER

Etter deportasjon sørover i Norge vendte finnmarkingene hjem til ruiner. Disse filmopptakene fra Norsk film AS er de første som viser ødeleggelsene i Finnmark etter at snøen er forsvunnet våren 1944. Filmen er redigert av Kathrine Ulstein Johansen.

LEBESBYMANNEN

Anton Johansen, også kalt Lebesbymannen var fisker og småbruker fra Lebesby i Finnmark. Etter at han i en åpenbaring i ung alder så to av sine brødre omkomme på et skjær fikk han rykte på seg for å ha spesielle evner.

I sitt hovedsyn natten til 14. November 1907 så han bl.a. første verdenskrig, Titanics forlis og en hel del andre sykdommer, ulykker og kriger. Ingen ville høre på ham i Lebesby, så han dro ut for å advare verden. En entusiast fulgte ham med unike filmopptak helt til Berlin i 1918 til 1919. Gjennom stills, gammel arkivfilm, mennesker som møtte ham, steder han oppsøkte, nøstes han fram fra flere vinkler. Hvem var han og hva drev ham?

– TRE FILMER I EN –

Et prosjekt som har resultert i tre ulike filmer for forskjellig publikum. Hovedfilmen vist på NRK1 for mer enn 200.000 mennesker. En detaljert dokumentasjon av stengselsfiske etter laks som selges på DVD av Stabbursnes naturhus. Og til slutt et Norge rundt innslag på fire minutter, vist for mer enn 600.000 seere.

TV-filmen: Fra Grand hotel til Köykiniemi

To brødre - den ene dro ut og har levd hele sitt voksne liv i hovedstaden, den andre ble på hjemgården. Men Einar og Ragnvald Benjaminsen deler den samme lidenskapen - det tradisjonelle livet i Lakselvdalen. Og begge har de den samme bekymringen for om den gamle kvenske kulturen og det kvenske språket vil overleve. Denne sommeren skal de gjøre noe de ikke har gjort på nesten 40 år, de skal være med å rekonstruere stengselsfisket etter laks i elva. Filmen er sendt fire ganger på NRK1 og NRK2. Kvensk tale med norske kommentarer. Klikk på bildet for å se filmen. (Hvis du ikke får tekster automatisk kan du slå de på i spilleren).

Filmen finnes også i en utgave med tegnspråk. Klikk på tittelen for å komme videre.

Dokumentasjonen: Pato - laksestengsel

Kvensk film med rekonstruksjon av et laksestengsel i Lakselva. Regi, foto og redigering: Anstein Mikkelsen. Tillegsfoto: Harry Johansen. Musikk: Sound of Koli. Hovedpersoner: Ragnvald og Einar Benjaminsen og Dagfinn og Øyvind Lindbäck. Kommentarer ved Arvid Petterson. Oversettelser ved Kvensk institutt. Laget av Siivet for Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn og Stabbursnes Naturhus og Musuem. Økonomis støtte fra Norsk kulturråd, Miljødirektoratet, Lakselvdalen bygdelag og Lakselv grunneierforening. Kvensk tale, norske tekster. Lengde 32 minutter.

Norge rundt innslaget

Fire minutter langt innslag om stengselsfisket vist på Norge rundt 5. mars 2017.

Skogsfinländarna var folk från östra Finland som flyttade till Sverige på 1500- och 1600-talen för att idka svedjebruk. De var ett mytomspunnet folk som bevarade sina seder, sin folktro och sitt språk i flera hundra år. Visste du att det talades finska i Värmland ända in på 1950-talet? Att det fanns skogsfinska besvärjelser för allt från att förbättra sviktande potens till att bota kossans kolik? Dette er første program i serien Lafom mycket finsk fra Undervisningsradioen i Sverige.

Hur känns det att tvingas tala ett språk som inte är det egna, och tillhöra en nationalitet där man inte känner sig hemma? När Finland år 1809 blev en del av Ryssland uppstod en gräns mellan Sverige och Finland, och den gränsen har påverkat alla som bor vid den. Vi tar reda på vad som kännetecknar en "gränsbo" och träffar träffar språkaktivisten Bengt Pohjanen. Programmet er nummer to i en serie på fire laget av Undervisningsradioen i Sverige. Link til de andre programmene finnes på samme side.

Blå dagar och gyllene nätter på finsk tv

Blå dager og gylne netter kommer på YLE1 i Finland lørdag 3. september kl 14.15. Filmen ble også vist på finsk tv 1. juli. Dokumentaren De som hoppet før Wirkola ble vist i NRKs Dokusommer 27. og 28. juli.

Her kan du finne mange tv- og radiprogrammer på meänkieli produsert av Undervisningsradioen UR i Sverige. Disse programmene kommer i tillegg tii det SVT og SR lager.

Pikku mailmaa i produksjon

Pikku mailmaa har hatt en trang fødsel. Men selv om bare deler av finansieringen er på plass er den kvenske animasjonsfilmen nå i produksjon. Filming av bakgrunner skjer i august og september og timelapseopptak videre utover høsten ogodelering av figurer vil komme i gang i løpet av oktober. Vi hra nå opp om at filmen skal kunne være klar innen et år. 

Morsmålet er vingene våre

– Det kvenske språket, morsmålet vårt, er våre vinger, som vi skal ut og møte verden med. Men når vingene blir kappet av kan vi ikke fly. En glødende Terje Aronsen midt i den gryende kvenske oppvåkningen for 20 år siden. 

En av de som gikk foran

Vår lille feiring av Kvenfolkets dag 2016. Et gjensyn med Agnar Johnsens lovprising av vinter, skigåing og snarefangst på ryper. Som en service til våre kvensktalende seere er innslaget ikke tekstet :)

Agnar var en av de tre som bestemte at den første kvenforeninga ble til. De to andre var Agnes Hansen og Terje Aronsen. Uten dette initiativet ville mye av det som feires nå ikke vært en realitet.

Et lite minne om vår store forfatter Alf Nilsen-Børsskog. Første vers av diktet som ble til sang i filmen "Äitin sanat - Mors ord". Han sammenlignes med Hamsun, Moberg og andre store europeiske forfattere. Han var nordmann, men skrev på et språk de fleste i Norge ikke forstår. Likevel kan hans verker leses av millioner av mennesker. Trykk på overskriften for å se hele filmen (Den korte NRK versjonen).

Er det noen som fører språket videre?

For nesten 20 år siden gjorde vi dette opptaket med Margrethe Persen i Børselv. Hun funderer over fremtiden til morsmålet hennes når hun og de andre eldre er borte. Folk i bygda snakker mer og mer norsk. Samtidig forteller hun om de rike språktradisjonene i bygda. Her kunne de fleste gjøre seg forstått på tre språk, kvensk, samisk og norsk, og de læstadianske forsamlingene var en viktig arena for det kvenske språket.

Fra filmen Meän kieli - meän siivet, Vårt språk - våre vinger. Vist på TV2 julaften 1997 og gitt ut på DVD av Norsk filminstitutt.

.... ja, noen gjør det

Musikkvideo redigert fra filmen Karine ja kadonu loru. Bygget opp rundt historiens første kvenske poplåt som Harder Johansen komponerte til filmen. Musikkvideoen er redigert av Kathrine Ulstein Johansen og Trine Lise Strømberg.

Pyssyjoki - et samarbeidsprosjekt mellom Kainun institutti - Kvensk institutt, Porsanger kulturskole og Børselv oppvekstsenter / Kveeni-instituutin, Porsangin kulttuurikoulun ja Pyssyjoen koulun yhteistyöprojekti. Video: Anstein Mikkelsen og Kenneth Ulstein Johansen /Siivet AS

Mer enn fem millioner seere

Siivets kvenske filmer har nådd frem til nesten fem millioner tv-seere. Mange av Siivets kvenske filmer har hatt høye seertall. Enkelte er sett av over en million mennesker.

Det tause folkets stille død? - vel 250 000 på NRK. Småfugler og evighetsblomster - 650 000 seere på NRK. Jakten på Soria Moria - over 350 000 seere. Äitin sanat / Mors ord - rundt 200 000. Sverres røtter - over en million seere på NRK + flere hundre tusen i resten av Norden. Den store kjærligheten - rundt en million seere på NRK, SVT, YLE og Færøysk tv. Under en annen himmel - over 100 000 seere. De som hoppet før Wirkola - over 200 000 seere. Blå dager og gylne netter - nær 800 000 seere. Tilsammen blir dette nesten fem millioner seere.

Stemmer fra nord

Da man sør i Norge fikk innvandrere spesielt fra Pakistan, begynte man å snakke om et flerkulturellt Norge, men man glemte at nord i landet hadde en rekke kulturer levd side om side langt tilbake i tiden. I Siivets dokumentasjons- prosjekt "Stemmer fra nord" tar vi pulsen på det flerkulturelle Finnmark. Opptak Alf Johansen og Stein Torger Svala. Redigering Kenneth Ulstein Johansen.

Klikk på bildet for å se videoen. KAN LASTES NED.

Siivet har satset på å bringe frem historier ingen andre har brydd seg om, historier fra våre kulturer og vår virkelighet. Dettte utganpunktet har vi også benyttet til å se ut i verden. Tråder fra våre røtter har brakt oss til helt andre steder enn vi ellers ville ha reist.

Nettstedet kvenfilmer/kvenske filmer eksisterer ikke mer, men du finner alle Siivets kvenske filmer på dette nettstedet. Andre kvenske filmer må du dessverre selv søke opp på nettet.

- Ansvarlig: Anstein Mikkelsen -

HOVEDSIDER

6. Samiske filmer

Fast gjest i NRKs årsrapport

Siivets film "De som hoppet før Wirkola" om kvenene på Ishavet blir omtalt i NRKs årsrapport for 2015. Det er ikke første gang Siivets kvenske filmer omtales i statskanalens viktigste oppsummering. Her er noen eksempler. Trykk på bildet for å stoppe og forstørre.

Siivets facebookside

KONTAKT SIIVET:
Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.